PRO ENGINEERING, s.r.o.

Společnost PRO ENGINEERING, s.r.o., od roku 1999 pomáhá při investiční přípravě a při řízení větších a složitějších projektů v oblasti energetiky. Naším hlavním zaměřením je odborná pomoc s projekty modernizace jaderných zařízení a s projekty souvisejícími s koncem jaderného palivového cyklu, a to ve všech oblastech projektového řízení.

Oblasti projektového řízeníJednatel:
Ing. Jan Antoš
Tel. +420 603 182 006
antos@proengin.cz
Jednatel:
Ing. Pavel Čech, MBA
Tel. +420 603 182 007
cech@proengin.cz
Manager kvality:
Ing. Karel Bárta
Tel. +420 733 155 343
barta@proengin.cz


Adresa:
PRO ENGINEERING, s.r.o.
Počernická 272/96,
108 03 Praha 10-Malešice
Tel. 267 021 157


IČO: 25793934

DIČ: CZ25793934

Číslo účtu: 159070326/0300

Certifikát kvality